חפש בבלוג זה

6.11.2013

מיסוי על תיק השקעות

בפוסט הקודם (לינק לפוסט) ראינו שבמצב השוק הנוכחי ישנו קושי בהשקעת החלק הבטוח של תיק המנוהל בשיטת קנה החזק ואזן קרי ברכישת אג"ח ממשלה. הבעיה היא שעקב ירידת הריבית במשק מחירי האג"ח עלו באופן כזה שעלית ריבית תנחיל למשקיע הפסד הוני.

ראינו שפתרון השקעה אפשרי הוא באג"ח גילון בריבית משתנה. מחיר של אג"ח מסוג זה אינו חשוף לשינוי בשער הריבית. יחד עם זאת ראינו שהתשואה נטו (אחרי מס) על אג"ח ממשלה בריבית משתנה היא נמוכה מאוד. משהו כמו 0.9% לשנה. ותשואה כזו כנראה לא תכה אפילו את האינפלציה הצפויה (כ 2%), מה שמבטיח למשקיע הפסד לפידיון. האם אפשר לשפר את התשואה ?   

שתי הערות על מיסוי השקעות:

1. בישראל יש שתי רמות מס על ניירות ערך:
1.א. 15% מרווח נומינלי על אג"ח שקלי ומק"מ. 
1.ב. 25% מרווח ריאלי (רווח ריאלי = רווח נומינלי - אינפלציה בתקופת ההשקעה) על כל שאר ניירות הערך.

2. בישראל יש שתי שיטות מיסוי על קרנות נאמנות:
2.א. קרן נאמנות חייבת - הקרן משלמת מס כאמור בסעיף 1 והמשקיע פטור ממס.
2.ב. קרן נאמנות פטורה - הקרן אינה משלמת מס והמשקיע משלם את המס לפי סעיף 1.ב. (25% מהרווח הריאלי).

מגן מס:
ישנן קרנות נאמנות מסוג "קרן כספית פטורה 00". קרנות נאמנות אלה אינן מחזיקות מניות ו/או מט"ח. הן רשאיות להחזיק אך ורק מק"מ ואג"ח בעלות מח"מ של לא יותר מ 3 חודשים. זה אומר כסף כמעט נזיל, ומכאן השם: קרן כספית. נזילות נכסי הקרן מאפשרת לחברות להתייחס לקרן כמזומנים ולהציגה בסעיף נכסים שוטפים במאזן. למשקיע הפרטי, קרן כספית מציעה "מגן מס" בגובה האינפלציה. 

מה זה אומר ? מגן המס אומר, שהמשקיע בקרן הפטורה חייב אמנם במס של 25% על הרווח הריאלי (ראה סעיף 2.ב. לעיל) אבל מכיוון שהאינפלציה הצפויה היא 2% אז תשואה של עד 2% תהיה פטורה ממס לגמרי. עכשיו נניח שהקרן הכספית תקנה את אג"ח הגילון, אז דרך הקרן המשקיע יקבל את התשואה ברוטו של האג"ח שהיא כ 1.05% וזו תהיה התשואה נטו שלו. תשואה נטו של 1.05% זה לא משהו, אבל זה עדיין יותר טוב מ 0.9% תשואה שיקבל משקיע שמחזיק בגילון בעצמו (יותר טוב ב 15% בדיוק שהם שווי המס הנומינלי עליו נותן הגנה "מגן המס").

אותו הסבר נכון עבור כל נכס פיננסי בעל מיסוי נומינלי. כאמור מק"מ ואג"ח שיקלי. בתשואות של עד 2% רצוי לקנות אותו דרך קרן כספית פטורה. 

שימו לב ונא לבדוק היטב ! שלקרן הכספית שבחרתם אין שיעור הוספה ואין עמלות קניה ומכירה כפי שאמור להיות.

הערה: לפעמים צצות הזדמנויות שכדאי לנצל. בדרך כלל אלא הזדמנויות שבאות ממקום אחר מאשר שוק ההון. היום למשל ראיתי מודעה של בנק ירושלים, שעיסוקו בעיקר במתן הלוואות משכנתא, המציע תוכנית חיסכון בפריים פחות 1.25% לשנתיים עם אפשרות יציאה בהתראה מראש של 35 יום. הפריים היום הוא 2.5% כך שתוכנית החסכון היא ב 1.25% ברוטו. הבנק מלווה כסף לאנשים שרוצים משכנתא בריבית גבוהה יותר מזו הקיימת בשוק, וכדי לגייס כסף הוא מציע לאנשים שרוצים להפקיד תנאים טובים יותר מאשר בשוק ההון. יש לו מאיפוא לשלם ועדיין להרוויח. תמיד שווה להיות מעודכן ולשקול כדאיות של כל מסלול.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה