חפש בבלוג זה

20.3.2011

מעקב אחר מניית הוט

לפני יותר משנה ניתחתי את דוחותיה הכספיים של חברת הוט כהמחשה לניתוח שעושה משקיע ערך בבחינת חלופות השקעה. בפוסט פטריק דרהי מבסס בעלות בהוט ניתחתי את הדוחות הכספיים שהיו זמינים אז ובעיקר את הדוח השנתי של 2008. בפוסט ההמשך העוקב פוסט שני בסידרה ניסיתי לבנות תחזית לדוח הרווח וההפסד הצפוי בשנת 2010 בעקבות הרכישה של החברה על ידי פטריק דרהי כבסיס לקבלת החלטה האם לקנות את המניה במחיר שבו היא נסחרה אז (כ 44 ש"ח). היום חזרתי לתחזית שנתתי כדי לבדוק את יכולתי כמשקיע ערך.

מסקנה: למרות שלא נתתי המלצה כלשהי לקניה או מכירה של המניה, כמשקיע ערך פיספסתי. התחזית שנתתי התבססה על יכולתו של הצוות הניהולי של הבעלים להביא את החברה ל EBITDA של 50% ממחזור המכירות כפי שמתבצע במקבץ החברות הזרות של בעל השליטה בקבוצת התקשורת הארופאית ALTICE בעוד שבפועל ה EBITDA לא השתפר ונשאר ברמת ה 30%. ייתכן ששנה היא זמן קצר מידי כדי לבצע שינוי בסדר גודל כזה ובעתיד אכן נראה שיפור.

מחיר המניה עלה מכ 44 ש"ח כאמור לכ 60 ש"ח כיום. עליה נאה מאוד של כ 40% בשנה בעוד שמדד תל אביב 25 עלה בכ 10% בתקופה. ראה בתרשים להלן (הקו הכחול מייצג את מניית הוט, הגרף הצהוב את מדד תל-אביב 25, מקור: אתר הבורסה.

כיום אני בדעה שהעליה בשער המניה מעבר לעליית המדד אינה משקפת שיפור במצב החברה אלא תנודתיות של המניה בטווח הקצר.

אם נבחן את מאזן 2008 לעומת מאזן 2010 נראה שכמעט לא חל שינוי במצב הנכסים. בצד ההתחייבויות, הוקטנו במקצת ההתחייבויות לזמן הקצר והארוך וההון העצמי גדל ב 200 מליון ש"ח עקב אי חלוקת דבידנד מתוך הרווחים. הנורה האדומה המיידית של יחס שוטף בן 25% נשאר מדאיג מאוד. המשמעות היא שבטווח הקרוב יתכן קושי בכיסוי ההתחייבויות. גם היחס הון/מאזן נשאר מדאיג וחושף שפעילות החברה מסתמכת בעיקר על בסיס חוב (הלוואות).

השוואה בין מאזן 2008 למאזן 2010 ניתן לראות בתרשים להלן:

את ההסבר לחוסר השיפור במצב הפיננסי אפשר לדעתי לראות בדוח הרווח וההפסד. בעוד שההכנסות עלו בכ 300 מליון ש"ח, ההוצאות הקבועות (הנהלה וכלליות) עלו גם הן בכ 300 מליון ש"ח מה שהשאיר את הרווח התפעולי כמעט באותה רמה, או כמו שהחבר'ה קוראים לזה: פול גז בניוטרל. החברה מוכרת יותר, יש יותר פעילות, אבל הגידול במכירות אינו מתורגם לרווח.

ואיך התפתח שווי השוק ? אם במחיר של 44 ש"ח לפני שנתיים שווי השוק של החברה שהיו לה אז 74 מליון מניות היה 3.2 מיליארד ש"ח, כיום במחיר 60 ש"ח ו 76 מליון מניות (בדילול מלא, תוספת המניות היא עבור אופציות שחולקו ל 60 עובדים) שווי השוק של החברה עומד על כ 4.6 מיליארד ש"ח.

הזדמנות השקעה ? לא ממש: ההיגיון אומר שאם לפני שנתיים לא קנינו מניות של החברה ב 44 ש"ח, אין סיבה לקנות כיום ב 60 ש"ח כי לא חל שיפור במצב הכספי של החברה. יחד עם זאת קניית מניות היא ציפייה להשבחת ערך. לכן מי שחושב שלחברה סיכוי להשביח בעתיד ימצא שכדאי לו לקנות את מניותיה היום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה